Zveme vás na informační setkání, na kterém se dozvíte

jak realizovat rekonstrukci vašeho vytápění a

...

Zveme na bohoslužbu Slova o Štědrém večeru od 22 hodin v kapličce Nanebevzetí Panny Marie na návsi.