Předkládáme shrnující email ohledně jízdného v rámci PID a regionů, případné dotazy směrujte na

...

Po dobu rekonstrukce, která se plánuje na 1 měsíc, bude přestěhovaná prodejna potravin ve Stará Huti do

...

V případě zájmu o dotaci na pořízení kotle s následujícími parametry se obraťte na pí. Hamzovou, kontakt:

...