V sobotu 7.10. je od 9 do 13 hod zajištěn nakladač na zeminu z bioodpadu pro občany.Nahlaste své

...

Na základě všeobecných žádostí občanů a obcí došlo k rozšíření provozní doby sběrného dvora

...

Vážení občané, obdrželi jsme následující email, prosíme o případné komentáře:

Dobrý den,

...

Pokud jste zneklidnění množstvím různobarevných značek a klikyháků na silnicích a cestách v obci,

...