se koná 23.1.2017 oproti původně avizovanému termínu 6.2.2017. S programem se můžete seznámit na

...

Den Seniorů

Dne 1. 10. 2012 oslaví všichni senioři svůj den. Přejeme všem hodně zdraví a hodně

...

u kterých je dosud v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý, vlastník,

...

Svážíme bioodpad

Jak jsme vás již informovali v Novém směru, naše obec obdržela dotaci výši

...