se koná v neděli dne 6. července 2014 od 15 hod v zahradě Památníku Karla Čapka ve Staré Huti. Děti

...

Předkládáme shrnující email ohledně jízdného v rámci PID a regionů, případné dotazy směrujte na

...