Koncem října se chystáme k další úklidové akci kulturního domu ve Staré Huti.

Pokud se domníváte, že

...

Od středy 31.10.2018 se mohou všichni, kdo mají zájem a čas, připojit k úklidu v kulturním domě.

...

Děkujeme všem občanům a dětem, kteří se zúčastnili letošního úklidu obce. Sešlo se nás skoro 40. Zlikvidovalo

...

V sobotu dne 8.4.2017 proběhl úklid obce. Celkem se zúčastnilo na 80 občanů. Moc nás těší, že se

...

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojil do úklidu obce. Na místě se sešlo na 60 občanů, ale další

...