Zveme vás na informační setkání, na kterém se dozvíte

jak realizovat rekonstrukci vašeho vytápění a

...

Zveme na bohoslužbu Slova o Štědrém večeru od 22 hodin v kapličce Nanebevzetí Panny Marie na návsi.  

 

 

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s anketou v zásadní věci.

Obec Stará Huť obdržela nabídku na

...

Jak jste určitě již zaznamenali, kulturní dům pomalu přestává být staveništěm a lze uvěřit, že se

...