V nejbližší době obdržíte do schránek anketní lístek ve věci nádrže Pechrák.

Prosíme o vyjádření

...

Svážíme bioodpad

Jak jsme vás již informovali v Novém směru, naše obec obdržela dotaci výši

...

Děkujeme všem, kdo se zúčastnil dosavadních brigád v kulturním domě. Velký dík patří dobrovolným hasičům!

...

V sobotu 14.10.2017 se od 8 hod opět koná brigáda v kulturním domě. Tentokrát se budou demontovat staré

...