Akce

Den Seniorů

Dne 1. 10. 2012 oslaví všichni senioři svůj den. Přejeme všem hodně zdraví a hodně elánu.

Šedesátníci

Jako tradičně připravuje Sbor pro občanské záležitosti slavnostní obřad pro jubilanty, kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea 60 let. Srdečně tímto zveme všechny občany, kteří se ve Staré Huti narodili a strávili zde své mládí, ale také ty, kteří se do Staré Huti přistěhovali a naše obec se jim stala novým domovem.  Letos se toto setkání uskuteční dne 6. října 2012 od 14.00 hod v obřadní místnosti Obecního úřadu Stará Huť.