Umístění kontejnerů na bioodpad

Prosíme o dodržování pravidla odkládat větve, které jsou určeny ke štěpkování, vedle kontejneru. Podotýkáme, že břečťan není určen ke štěpkování a má být uložen přímo do kontejneru. Udržujte pořádek kolem kontejneru.

Děkujeme

umístění kontejnerů na bioodpad