rozvojms

Název projektu: „Mateřská škola Stará Huť“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009886

S nadcházejícím podzimem také přichází topná sezóna. A s ní stále se opakující a bohužel zhoršující se problém. Čím topíte? Energie, i přes zdánlivé snižování cen, jsou pro mnohé stále nedostupné. A tak využívají pro vyhřátí svých domovů kde jaká pevná paliva. Svým palčivým zápachem se dají snadno identifikovat plastové obaly, které se za léto nashromáždily v kotelnách. Uvědomte si však, že nedokonalým spalováním nevhodných látek způsobujete obrovské škody ne jen sousedům, ale také sobě, svým rodinám, dětem, vnoučatům. Všichni to dýcháme, popílek nám zůstává na záhoncích, kde si pak pěstujeme rádoby ekologicky zeleninu a ovoce.

Nabízíme výňatek z článku, který doplňuje výše uvedené.

Čím škodí pálení odpadů? Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete:

Druh odpadu Co vzniká Čím škodí zplodiny
PVC, staré palety, dřevo z   demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové   kartony dioxiny, furany a další chlororganické látky rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového   systému, změnám hormonálního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních   funkcí; dlouhodobě se hromadí v těle
PVC fosgen vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt; nižší koncentrace: nemoci   dýchacích cest
Plasty ftaláty poškozují ledviny a játra, způsobují vrozené vady; některé jsou   rakovinotvorné
Polypropylen (PP),   polyethylen (PE), PET, pryž (guma) polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích; rakovinotvorné, toxické a   mutagenní vlastnosti; dlouhodobě se hromadí v těle
Dřevotříska, koberce, tapety formaldehyd a další aldehydy rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce, působí alergie
Polystyren (PS) styren rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice;   dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti   hlavy, únavu, slabost a deprese
Celobarevné letáky a   časopisy, nápojové kartony (tetrapak) těžké kovy toxické, do různé míry rakovinotvorné; mohou způsobovat vrozené vady
Pryž (guma) oxid síry dráždí dýchací cesty; ve vyšších koncentracích způsobují poškození   plic
Plasty, listí, tráva oxid uhelnatý jedovatý, váže se na krevní hemoglobin
Umělé textilie čpavek; kyanovodík Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy;   škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě

Zdroj: http://www.olbramkostel.cz/jake-skodliviny-vznikaji-palenim-komunalniho-odpadu-predevsim-plastu-v-domacich-kamnech-a-kotlich/d-1395/p1=67

Také vám z tohoto seznamu naskakuje „husí kůže“? Věřte však, že je mezi námi stále více spoluobčanů, kteří nám ve vidině vlastních úspor v hojné míře dopřávají právě tyto toxické látky.

Kalendář akcí

Potřebujete pomoc?

Záchranný kruh - logo

 Linka bezpečí - logo


Počasí


TOPlist