Aktualizovaný seznam nemovitých věcí,

u kterých je dosud v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovaný , tzv. neznámý, vlastník, naleznete ve formátu xls na úřední desce.